درباره من

رشته تحصیلی مدرس:

کارشناسی عکاسی

وب سایت:

noornegar.academy

ایمیل:

academynoornegar@gmail.com

تلگرام:

@noornegaracademy

متولد سال:

ماموریت و بیوگرافی

 • فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه سروش جامع علمی کاربردی
 • عضو انجمن عکاسان ایران
 •  شرکت در نمایشگاه گروهی ده روز با عکاسان در خانه هنرمندان سال 97
 • شرکت نمایشگاه گروهی تصویر سال در خانه هنرمندان سال 97
 • گواهی شرکت در جشنواره بین المللی عکس خیام سال 97
 • عکاس برتر حادثه پالسکو و جایزه نفر اول عکس خبری دوربین نت
 • شرکت در نمایشگاه گروهی دوربینت سال ۹۷ و گواهی شرکت
 • شرکت در نمایشگاه گروهی دوربین نت سال ۹۸ و گواهی شرکت
 • دیپلم افتخار مسابقه بین المللی روسیه 35 اوارد 2019
 • گواهی مسابقه بین الملی روسیه 2018 روسیه ۳۵ اوارد
 • مقاله عکاسی با نور در سایت تخصصی عکاسی لنزک
 • توضیح شروع فعالیت عکاسی با نور در هنر انالین
 • نمایشگاه گروهی در گالری مژده97
 • نمایشگاه گروهی در گالری مژده 98